Regulamin działu Poezja

1
Regulamin działu „Poezja”

Obowiązuje od: 12.02.2019r.


§ 1. UMIESZCZANIE UTWORÓW W DZIALE „POEZJA” 


1. Możliwość publikacji poezji ma każdy użytkownik, po wcześniejszym przedstawieniu się w dziale Tu się przedstawiamy.

2. Publikując utwór poetycki, użytkownik jednocześnie oświadcza, że jest jego autorem, umieszcza go dobrowolnie i nie narusza, poprzez jego zamieszczenie, żadnych praw autorskich. 

§ 2 CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAMIESZCZANIA UTWORÓW

1. W każdym dziale poezji (poezja rymowana, poezja biała, mini poeticum czy proza poetycka), użytkownik może prezentować swoje utwory jeden raz w ciągu 7 dni.

2.W przypadku umieszczenia większej liczby utworów, należy liczyć się z ich usunięciem.

§ 3. WYGLĄD I TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH UTWORÓW

1. Autor wstawiający utwór poetycki powinien w nim zadbać o:
- szatę graficzną, konstrukcję i architekturę poetycką,  
- piękno i czystość języka polskiego, w tym bezwzględne przestrzeganie polskich znaków. 

2. Autor oraz komentujący go użytkownicy nie powinni używać emotikonów (buziek, minek), chyba, że ma to szczególne znaczenie dla zamieszczonego utworu.
Taka sama zasada obowiązuje przy umieszczaniu jednowyrazowych komentarzy typu „Thx”, „Fajne”. Zarówno post jak i komentarze, naruszające ten punkt zostaną usunięte.

3. Umieszczanie linków w nazwach tematów nie jest traktowane, jako twórczość własna i będzie usuwane z działu poezji.

4. W przypadku używania wulgaryzmów lub umieszczania treści nieodpowiednich dla małoletnich należy BEZWZGLĘDNIE umieścić informację nad tekstem, przed wysłaniem posta stosownie ją uwidaczniając czerwonym kolorem. 

§ 4. KOMENTOWANIE UTWORÓW

1. Każdy komentarz jest cenny, szczególnie w dziale poezji. Komentarz powinien być czytelny – jasno wyrażać myśli użytkownika i być zrozumiały dla autora utworu.

2. Komentując oceniamy utwór poetycki, nie zaś autora, jego komentarz, czy komentarze innych użytkowników. W sytuacji polemiki – dyskusja zostanie przeniesiona do działu Hyde park poetycki.

3. Autor powinien liczyć się z tym, że nie wszystkie komentarze będą przychylne.
Jeśli spotka się z krytyką, winien podejść do niej z dystansem i godnością.
Wszelkie inwektywy kierowane w stronę autora lub komentujących będą usuwane.

§ 5. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niestosowanie się do regulaminu będzie karane zgodnie z zasadami umieszczonymi w regulaminie głównym.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie działu poezja – zastosowanie mają wszystkie informacje zamieszczone w regulaminie głównym.
Adres e-mail: kontakt@weryfikatorium.pl
WeryfikatoriuM na Facebooku

Land of Fairy Tales

Eskalator.exe :batman:
Zablokowany

Wróć do „Regulaminy działów”